TEPRO …. MILJÖTONER SEDAN 25 ÅR 

Tepro startade sin verksamhet år 1992 i Malung i Dalarna. Vi började då att tillverka s k milljötoner för laserskrivare. I tillverkningen av våra produkter rengörs och fabriksrenoveras originalkassetten och alla förslitna delar byts ut och nytt tonerpulver fylls på. Vår tillverkning bedrevs i Sverige under 20 år. Till följd av det höga kostnadsläget för produktion här i jämförelse med i utlandet tvingades vi att avveckla tillverkningen i Sverige. Tepros produkter tillverkas sedan år 2013 i Slovakien. Tillverkningen omfattar nu drygt 1000 olika kassettyper.

Vi säljer till återförsäljare i Sverige och Skandinavien men också direkt till företag, organisationer och förvaltningar.

Produkter

Vår verksamhet bedrivs nu i Öresundsregionen med kontor, kundtjänst och lager i Höganäs och säljkontor i Malmö. Merparten av våra leveranser går direkt till våra kunder från vår produktion och lager i Slovakien. Snabbleveranser och mindre leveranser görs från vårt svenska lager.

Tepro säljer också miljötoner i sitt bolag Tepro Print Products s.r.o. i Tjeckien (Prag) till kunder utanför Skandinavien.